Ponieważ wykonany z betonu przepust znajdujący się w Gdańsku pod linią kolejową E65 Warszawa–Gdynia przestał radzić sobie z wysokim poziomem wody z pobliskiego strumienia, podjęto decyzję o jego wymianie. W tym celu pod nasypem kolejowym wykonano przecisk rurami Hobas o średnicy...