Rury i systemy rur CC-GRP Hobas

Rury CC-GRP Hobas wykonywane są z ciętego włókna szklanego, termoutwardzalnych żywic (np. nienasyconych żywic poliestrowych lub winyloestrowych), substancji mineralnych oraz piasku kwarcowego. Rury mają przekrój kołowy i cechują się jednakową równą średnicą zewnętrzną.

 

Systemy rur Hobas dostarczane są w średnicach nominalny od DN 200 do DN 3600. Standardowe klasy ciśnienia sięgają do 25 bar, a klasy sztywności do 30000 N/m². Portfolio produktów obejmuje szeroki zakres rur i kształtek z dodatkowymi niestandardowymi rozwiązaniami.

Rury CC-GRP Hobas

Odlewana odśrodkowo rura Hobas zaprojektowana tak, by zapewnić wyjątkową odporność na działanie kwasów. Zazwyczaj stosowana w takich aplikacjach jak kanalizacja, instalacje odwadniające oraz instalacje wód opadowych. Odporna na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem zgodnie z normą DIN 19523.

Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) 1 bar
Długość nominalna 6, 3 m
Sztywność (SN) 2500-30000 N/m²

Produkowana metodą odlewania odśrodkowego rura Hobas, zwykle używana w elektrowniach wodnych, do nawadniania, kanalizacji i innych aplikacji ciśnieniowych.

Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 25 bar
Długość nominalna 6, 3 m
Sztywność (SN) 5000-30000 N/m²

Rura Hobas zaprojektowana tak, by zapewnić wyjątkową odporność na zużywanie oraz niskie straty ciśnienia. Zazwyczaj stosowana w takich aplikacjach jak kanalizacja, instalacje odwadniające oraz instalacje wód opadowych. Odporna na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem zgodnie z normą DIN19523.

Zakres średnic (DN) 1200-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 25 bar
Długość nominalna 6, 3 m
Sztywność (SN) 2500-30000 N/m²

Rura zaprojektowana, by wytrzymać duże siły przeciskania. Zazwyczaj stosowana do przecisków pod drogami, liniami kolejowymi, itp. Odporna na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem zgodnie z normą DIN 19523.

Zakres średnic (De) 272-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 16 bar
Długość nominalna 1, 1,5, 2, 3, 6 m
Sztywność (SN) 32000 do 1000000 N/m²

Rury CC-GRP Hobas

Odlewana odśrodkowo rura Hobas zaprojektowana tak, by zapewnić wyjątkową odporność na działanie kwasów. Zazwyczaj stosowana w takich aplikacjach jak kanalizacja, instalacje odwadniające oraz instalacje wód opadowych. Odporna na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem zgodnie z normą DIN 19523.

Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) 1 bar
Długość nominalna 6, 3 m
Sztywność (SN) 2500-30000 N/m²

Produkowana metodą odlewania odśrodkowego rura Hobas, zwykle używana w elektrowniach wodnych, do nawadniania, kanalizacji i innych aplikacji ciśnieniowych.

Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 25 bar
Długość nominalna 6, 3 m
Sztywność (SN) 5000-30000 N/m²

Rura Hobas zaprojektowana tak, by zapewnić wyjątkową odporność na zużywanie oraz niskie straty ciśnienia. Zazwyczaj stosowana w takich aplikacjach jak kanalizacja, instalacje odwadniające oraz instalacje wód opadowych. Odporna na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem zgodnie z normą DIN19523.

Zakres średnic (DN) 1200-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 25 bar
Długość nominalna 6, 3 m
Sztywność (SN) 2500-30000 N/m²

Rura zaprojektowana, by wytrzymać duże siły przeciskania. Zazwyczaj stosowana do przecisków pod drogami, liniami kolejowymi, itp. Odporna na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem zgodnie z normą DIN 19523.

Zakres średnic (De) 272-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 16 bar
Długość nominalna 1, 1,5, 2, 3, 6 m
Sztywność (SN) 32000 do 1000000 N/m²

Łączniki Hobas

Stosowany w rurociągach ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 25 bar
Odchylenie kątowe na łączniku* do 3°

* Stopień ugięcia kątowego zależy od średnicy rury. By uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dostawcą.

Alternatywny łącznik stosowany w systemach kanalizacyjnych oraz systemach odprowadzania wód opadowych w połączeniu z rurami Hobas.

Zakres średnic (DN) 200-3000 mm
Ciśnienie (PN) 1 bar
Odchylenie kątowe na łączniku* do 3°

* Stopień ugięcia kątowego zależy od średnicy rury. By uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dostawcą.

Łączniki Hobas

Stosowany w rurociągach ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 25 bar
Odchylenie kątowe na łączniku* do 3°

* Stopień ugięcia kątowego zależy od średnicy rury. By uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dostawcą.

Alternatywny łącznik stosowany w systemach kanalizacyjnych oraz systemach odprowadzania wód opadowych w połączeniu z rurami Hobas.

Zakres średnic (DN) 200-3000 mm
Ciśnienie (PN) 1 bar
Odchylenie kątowe na łączniku* do 3°

* Stopień ugięcia kątowego zależy od średnicy rury. By uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dostawcą.

Łączniki zlicowane Hobas

Zazwyczaj stosowane do przecisków i reliningu.

Zakres średnic (OD) 272-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 6 bar

Zazwyczaj stosowane do przecisków i reliningu.

Zakres średnic (OD) 272-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 6 bar

Zazwyczaj stosowane do przecisków i reliningu.

Zakres średnic (OD) 272-2500 mm
Ciśnienie (PN) do 16 bar

Łączniki zlicowane Hobas

Zazwyczaj stosowane do przecisków i reliningu.

Zakres średnic (OD) 272-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 6 bar

Zazwyczaj stosowane do przecisków i reliningu.

Zakres średnic (OD) 272-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 6 bar

Zazwyczaj stosowane do przecisków i reliningu.

Zakres średnic (OD) 272-2500 mm
Ciśnienie (PN) do 16 bar

Pozostałe łączniki

Połączenia laminowane dla aplikacji ciśnieniowych i bezciśnieniowych
Połączenia laminowane są dostępne w wykonaniu uniaxialnym i biaxialnym. Amiblu zapewnia niezbędne instrukcje lub wykwalifikowany personel w celu wykonania połączeń laminowanych w aplikacjach ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Dzięki technologiom opracowanym przez Amiblu instalacja rur przebiega szybciej, a jej koszt jest niższy.

 

Łączniki do wmurowania
Łączniki do wmurowania służą do przyłączenia rury do betonowych studzienek i ścian. Łączniki do wmurowania są pokryte obsypką piaskową, by zwiększyć ich stabilność w betonowych studzienkach. Łączniki te mogą być wyposażone w pierścień rurowy oraz opcjonalnie w taśmę uszczelniającą. Długość łącznika można dobrać według potrzeb, dopasowując do parametrów łączników rurowych.

 

Łączniki mechaniczne
Rury Hobas można łączyć za pomocą łączników mechanicznych takich jak łączniki ze śrubami stycznymi oraz łączniki ze śrubami osiowymi.

 

Kołnierze Amiblu
Amiblu produkuje i sprzedaje kołnierze o różnych konstrukcjach, zgodnie z różnymi normami i wymogami. W przypadku łączenia dwóch kołnierzy z GRP, standardowo owiert kołnierza wykonywany jest w oparciu o normę EN1092, możliwy jest także owiert według innych norm, jak np. AWWA, ANSI, DIN czy JIS.

Kształtki standardowe

Kształtki Hobas mogą być produkowane zarówno w standardowych, jak i niestandardowych kształtach, zgodnie ze specyfikacją klienta. Kształtki są dostępne dla ciśnieniowych i bezciśnieniowych zastosowań. Są one opracowywane na podstawie rozległych programów badawczych i pomysłów chronionych patentami; cechują się dużą sztywnością i odpornością na korozję.

Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 25 bar
Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 25 bar
Hobas Tee piece illustration
Zakres średnic (DN) 200-1600 mm
Ciśnienie (PN) do 25 bar
Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 25 bar
Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) 1 bar
Hobas Wye piece illustration
Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 10 bar

Kształtki standardowe

Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 25 bar
Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 25 bar
Hobas Tee piece illustration
Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 25 bar
Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 25 bar
Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) 1 bar
Hobas Wye piece illustration
Zakres średnic (DN) 200-3600 mm
Ciśnienie (PN) do 10 bar

Studnie

 

Studnie GRP Hobas wykonane są z nienasyconej żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym. Posiadają wykładzinę z wzmocnieniami z włókna szklanego na wypadek spodziewanego większego zanieczyszczenia ścieków komunalnych chemikaliami. Szyb i komora spełniają wymogi normy EN14364 dla podziemnych systemów odwadniających i kanalizacyjnych.

 

Studnie Hobas mogą zostać indywidualnie dopasowane do wszelkich wymogów eksploatacyjnych. W przypadku instalacji głębokiej, jak jest to wymagane np. na składowiskach odpadów, studzienki mają grubsze ścianki, by zwiększyć ich stabilność konstrukcyjną.

Studnie dostarczane są zazwyczaj ze spocznikiem, drabiną i pokrywą studzienki. Inne elementy dostarczane są na zamówienie.

Średnica (DN) kolektora 800-3000 mm

Studnie dostarczane są zazwyczaj ze spocznikiem, drabiną i pokrywą studzienki. Inne elementy dostarczane są na zamówienie.

DN obudowy 1000-3000 mm
Średnica studnia zintegrowana 1000-1200 mm

Studnie dostarczane są zazwyczaj ze spocznikiem, drabiną i pokrywą studzienki. Inne elementy dostarczane są na zamówienie.

Średnica (DN) kolektora 800-3000 mm

Studnie dostarczane są zazwyczaj ze spocznikiem, drabiną i pokrywą studzienki. Inne elementy dostarczane są na zamówienie.

DN obudowy 1000-3000 mm
Średnica studnia zintegrowana 1000-1200 mm

Inne zaprojektowane rozwiązania z GRP

Niezawodne, wysoce skuteczne rozwiązanie do usuwania zanieczyszczeń w małych elektrowniach wodnych. Chroni turbinę przed zużyciem.

DN obudowy do 1800 mm
Wskaźnik czyszczenia do 1,5 m³/s
stormwater retention tank Flowtite
Średnica (DN) do 3600 mm
Pojemność zgodnie ze specyfikacją (dowolna)
Hobas potable water tank panorama Croatia
Średnica (DN) do 3600 mm
Pojemność zgodnie ze specyfikacją (dowolna)

Niezawodne, wysoce skuteczne rozwiązanie do usuwania zanieczyszczeń w małych elektrowniach wodnych. Chroni turbinę przed zużyciem.

DN wlot do 1800 mm
Wskaźnik czyszczenia do 1,5 m³/s
stormwater retention tank Flowtite
Średnica (DN) do 3600 mm
Pojemność zgodnie ze specyfikacją (dowolna)
Hobas potable water tank panorama Croatia
Średnica (DN) do 3600 mm
Pojemność zgodnie ze specyfikacją (dowolna)