Witamy na stronie Systemów Rur GRP Hobas

Hobas CC-GRP pipe

 

Produkty

 

Portfolio produktów Hobas obejmuje szeroki zakres rur i kształtek o średnicach od DN 200 do DN 3600, klasach ciśnienia do 25 bar i klasach sztywności do 30000 N/m².

Hobas wastewater pipeline,

 

Zastosowania

 

Systemy rur GRP Hobas znajdują zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i nawadniających, w transporcie wody pitnej, w elektrowniach wodnych oraz w instalacjach bezwykopowych.

Hobas centrifugal casting process

 

Technologia

 

Odlewane odśrodkowo rury Hobas wykonane są ciętego włókna szklanego, żywic termoutwardzalnych, składników mineralnych i piasku kwarcowego.

Zrównoważone rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej

Własność i licencja Amiblu

Amiblu Logo

Amiblu to joint venture 50:50 powołane w celu opracowywania i dostarczania zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej.
Amiblu łączy Amiantit Europe wraz z Flowtite Technology i Hobas Europe – część WIG Wietersdorfer Holding.
Amiblu specjalizuje się w zakresie rozwiązań dla odprowadzania ścieków, wody pitnej, nawadniania, hydroelektrowni i przemysłu.