12 Jun

Rury Hobas De 3600 przeciskane pod torami kolejowymi w Gdańsku

Ponieważ wykonany z betonu przepust znajdujący się w Gdańsku pod linią kolejową E65 Warszawa–Gdynia przestał radzić sobie z wysokim poziomem wody z pobliskiego strumienia, podjęto decyzję o jego wymianie.

W tym celu pod nasypem kolejowym wykonano przecisk rurami Hobas o średnicy zewnętrznej 3600 mm. Betonowy przepust o wymiarach 2 x 1,2 m nie był w stanie przyjąć podwyższonego poziomu wody występującego w pobliskim Strumieniu Królewskim podczas intensywnych opadów deszczu, co prowadziło do okresowego zalewania sąsiadujących terenów. Nie było żadnych wątpliwości co do tego, że przepust należy wymienić. Pierwszy projekt zakładał zastosowanie dwóch ułożonych równolegle betonowych przepustów o kwadratowym kształcie i wymiarach 2 x 2 m, które miały zostać ułożone w otwartym wykopie. Wkrótce jednak stało się jasne, że projekt ten nie był dostosowany do warunków lokalnych i konieczne było przyjęcie innego rozwiązania. W 2013 roku rozpoczęto nowy projekt rewitalizacji, który zakładał budowę pojedynczego okrągłego przepustu. Zdecydowano się wykonać nowy przepust metodą przecisku z zastosowaniem rur Hobas GRP o średnicy De 3600. Roboty przeprowadzono korzystając z zestawu siłowników hydraulicznych i specjalnej głowicy wiertniczej zaprojektowanej na potrzeby tego przedsięwzięcia. W miejscy przecięcia się trasy nowego i starego rurociągu stary przepust został rozebrany i usunięty. Na koniec procesu montażu pierścień pomiędzy starym i nowym obiektem wypełniono cementem. Ze względów  bezpieczeństwa konieczne było zabezpieczenie torów kolejowych specjalnymi podporami. W przypadku jakichkolwiek ruchów gruntu spowodowanych procesem przecisku podpory te zapewniłyby równomierne przeniesienie na szyny obciążenia wywieranego przez pociągi. Po magistrali kolejowej E65 pociągi przejeżdżają co trzy minuty. Co prawda prędkość pociągów na tym odcinku ograniczono ze względu na roboty budowlane do 30 km/h, jednak zastosowanie bezwykopowej metody montażu pozwoliło uniknąć przerw w ruchu kolejowym. Wykonawcy, firmy PUT INTERCOR z Zawiercia oraz PROI2 z Katowic, byli bardzo zadowoleni z wyniku realizacji przedsięwzięcia – montowali oni systemy rur Hobas już kilkukrotnie w przeszłości i doceniają wysoką jakość tych produktów.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Kraj
Polska

Miasto
Gdańsk

Rok
2013

Zastosowanie
Przepust kolejowy

Średnica
De 3600 mm

Klasa sztywności
SN 40000 N/m²

Klasa ciśnienia
PN 1

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych (PUT) INTERCOR, PROI2

Klient
PKP Polskie Linie Kolejowe

Potrzebujesz więcej informacji?