12 Jun

Rury Hobas odprowadzają zanieczyszczoną wodę rzeki Rawy do oczyszczalni

Przez malowniczy krajobraz południowej Polski płynęła kiedyś łagodnymi meandrami niewielka rzeka. Jednak z czasem spuszczano do niej coraz więcej i więcej ścieków, aż piękna niegdyś rzeczka zamieniła się w otwarty ściek, poważnie zagrażający środowisku. Zanim połączy się z Brynicą, Rawa przepływa przez kilka śląskich miast, m.in. Świętochłowice, Chorzów i Katowice. Jedynie dziesięć procent niesionej przez nią wody pochodziło ze stawu, z którego Rawa bierze swój początek – pozostałe 90 procent to wody opadowe oraz ścieki. Trzeba było natychmiast działać!

Ze względu na wysoki poziom zanieczyszczenia i wynikający stąd nieprzyjemny zapach, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku na terenach miejskich Rawę poprowadzono podziemnymi kanałami. Plan zakładał zakrycie pozostałych odcinków Rawy w latach 2008-2009 i skierowanie rzeki do oczyszczalni ścieków znajdującej się w pobliżu Chorzowa. Tam woda miała zostać oczyszczona, a następnie rzeka, znów odkryta, miała płynąć w otwartym korycie.

Projekt kanalizacji
Wykonanie projektu kanalizacji zlecono inżynierowi ze Szczecina. Zaproponował on kanał ściekowy o długości 3,3 km, wykonany z prostokątnych betonowych prefabrykatów, jednak projektant z Krakowa wdrożył projekt, w którym przewidziano rury. Z całkowitej długości 3,3 km, 2,7 km składa się z rur o średnicy DN 2400, zaś na odcinku pozostałych 600 m ułożono dwie rury DN 2400 biegnące równolegle do siebie. Ponadto na długości około 1 km zaplanowano także rozgałęzienia o średnicy DN 2000 oraz dwa równoległe kanały doprowadzające o długości 600 m i średnicy 1800 mm. Rury dochodzą do starego, wyremontowanego betonowego kanału ściekowego.

Trudny wybór
Wybór właściwego materiału do tak ambitnego projektu okazał się trudniejszy, niż się spodziewano. Początkowo zakładano budowę betonowego kanału ściekowego, jednak pomysł ten trzeba było odrzucić ze względu na słabonośne grunty. Ponadto właściwości hydrauliczne rur betonowych także pozostawiały wiele do życzenia. Alternatywę stanowiły rury z tworzywa HDPE lub GRP. Rury HDPE muszą jednak być łączone przez spawanie, co ze względów czasowych i instalacyjnych stwarzało poważne problemy. W związku z tym zastosowanie tych rur nie stanowiło interesującego rozwiązania dla Firmy Budowlanej.

Hobas wygrywa dzięki zaletom swoich produktów
Rury Hobas GRP wyróżniają się wieloma zaletami. Podczas realizacji tego projektu wykonawca optował za ich zastosowaniem m.in. ze względu na fakt, że rury Hobas nie wymagają żadnego przygotowania na miejscu instalacji, ponieważ dostarcza się je już gotowe do układania. Za pomocą koparki bez trudu przeniesiono rury do kanału, nawet w trudno dostępnych miejscach. Fabrycznie montowane łączniki pozwoliły na szybką instalację, mimo że odbywała się ona zimą. Ponadto właściwości hydrauliczne produktów Hobas okazały się konkurencyjne w stosunku do profilowanych rur z innych materiałów, podobnie jak odporność na działanie temperatur i rozszerzalność cieplna – w tej kwestii również rury Hobas GRP mają ogromną przewagę nad rurami z innych tworzyw.

Ponieważ kanał przykryty jest jedynie cienką warstwą ziemi, górna część rur narażona jest przez cały rok na znaczne wahania temperatury, nawet do 40 stopni Celsjusza, podczas gdy temperatura po bokach rur w ciągu roku praktycznie się nie zmienia. Inne tworzywa charakteryzują się znacznie wyższym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej niż produkty Hobas i dlatego zmiany temperatury w ciągu roku stanowiłyby problem zarówno w czasie montażu jak i po zabudowie. Marka Hobas przekonała wykonawcę swoimi doskonałymi właściwościami.

Bezproblemowa instalacja – zadowolony klient
Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych wykonawca zdjął zanieczyszczoną wierzchnią warstwę z dna koryta o grubości 1 m i zastąpił ją nowym gruntem, eliminując tym samym zagrożenie, jakie stanowiła ona dla zdrowia.

Rawa przepływa obecnie przez rury Hobas do oczyszczalni ścieków, a unoszący się do niedawna w okolicy fetor to już przeszłość. Przed powrotem do swojego naturalnego koryta, woda jest oczyszczana. Okoliczni mieszkańcy są zachwyceni, ponieważ zyskali rekreacyjne tereny, po których płynie czysta rzeka, nie zatruwająca już środowiska ani innych cieków wodnych, położonych poniżej w dół nurtu Rawy. „Dyrektor firmy Energopol, która była wykonawcą tego projektu, osobiście podziękował mi za najwyższej jakości usługi doradcze oraz znakomicie opracowane rozwiązania techniczne” – powiedział z dumą Marek Mathea, Kierownik Regionu Hobas na Śląsk. „Rury Hobas w znaczącym stopniu przyczyniają się do terminowego ukończenia prac w przypadkach, gdzie harmonogram jest napięty”.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Kraj
Polska

Miasto
Chorzów

Rok
2008

Zastosowanie
Kanalizacja rzeki

Średnica
DN 1800-2400 mm

Klasa sztywności
SN 5000 N/m²

Klasa ciśnienia
PN 1

Wykonawca
Energopol – Katowice

Klient
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Potrzebujesz więcej informacji?